Contact maken. Met de ander. Mijn medemens. Ook jouw medemens. Je hebt die ander wat te vertellen. Je hebt een boodschap. Een product dat de wereld een beetje beter maakt. Of een dienst waarmee je die ander een stukje verder helpt in zijn of haar leven. Dan wil ik je helpen om het contact met die ander te maken. Jouw boodschap de wereld in te sturen en haar gehoord laten worden.

Eerlijke communicatie

Ingetikt hecht veel waarde aan eerlijkheid naar en betrokkenheid bij haar klanten. Door transparante en heldere communicatie en openheid over haar beweegredenen en achtergrond hoopt Ingetikt bij te kunnen dragen aan een maatschappij waarin ieder, zowel mens als dier, een kans heeft op een waardig bestaan en de wereld zelf een beetje beter wordt.

Waarden

Doordat Ingetikt bepaalde waarden nastreeft, zal ik soms ‘nee’ moeten zeggen tegen aangeboden werk. Vanuit mijn visie en overtuiging kan ik sommige producten, diensten of bedrijven niet verder helpen. Mocht jij mij benaderen en ik vanuit die waarden moeite hebben met jouw opdracht, dan hoor je dit van mij in alle openheid en transparantie.